06.02.2019'Tarihinde güncel


ERdemli-fidan Videolar..
Fidanlıktan Görüntüler
TIKLAYIN..

     


 
 
   
     
   
 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 
   
   
 

 

 

 
 
 
 


 

 
          Antalya, Alanya ve Mersin koşullarında 1969–1983 yılları arasında yapılan denemede, Fuerte, Hass, Bacon ve Zutano çeşitlerinin bölgeye adapte olabildikleri sonucu elde edilmiştir. Bu türlerin yetiştiriciliğinde, Türkiye'nin Akdeniz sahil kuşağındaki bazı alanların  oldukça uygun olduğu belirtilmiştir.
Avokado yetiştiriciliği için Türkiye'nin Akdeniz sahil kuşağındaki bazı alanların oldukça uygun olduğu belirtilmiş ve ürünün  üretimi hızla yayılmaya başlanmıştır. Türkiye'deki avokado üretiminin yaklaşık % 60-65'i Antalya'da, % 30-35'i Mersin'de ve % 2-
5'i diğer illerde (Muğla ve Hatay) üretilmektedir. Antalya'daki toplam üretimin yaklaşık % 60'ı Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yapılmaktadır. Avokado meyvesi, yağ içeriği, kg başına kalori ve protein bakımından bir çok meyve türüne göre üstünlük gösterir. Yapısında
% 1-2 protein, % 10-17 yağ, % 1.5-2.0 toplam şeker ve % 80 su bulunur. Yağ oranı yüksek olmasına rağmen daha çok doymamış tekli oleik yağ asitleri içerdiği için hazmı kolay ve kandaki kolesterol seviyesini düşürücü bir etkiye sahiptir. Ayrıca içeriğinde 11 değişik vitamin ve 14 değişik mineral madde (demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko gibi) bulunmaktadır. Doğal
olarak yetiştiği yerlerde yerli halkın önemli bir besin kaynağını oluşturmakta ve "fakirin tereyağı" olarak isimlendirilmektedir.

Morfolojik Özellikleri :
        Avokado genellikle yayvan, bazen dikine gelişen her dem yeşil 6-20 metre yükseklikte bir ağaçtır. Gevrek yapıda olup şiddetli rüzgârlara karşı hassastır. Çarpık dallanan bir gövde yapısı vardır. Ağaç gövdesinde; kaba ve uzunlamasına yarıkların bulunduğu,
etli bir kabukla örtülü olup, bol yapraklı bir taca sahiptir. Yapraklar koyu yeşil renkte olup, oval, eliptik, ve mızrağımsı Ģekillerdedir. Genç sürgünler bakırımsı kırmızı renktedir. Yaprak uzunlukları 7,5-37,5 cm arasında değişmektedir. Olgunlaşmamış yaprakların rengi açık yeşildir. Meksika soyunun yaprakları anason kokuludur. Çiçekler küçük, yeşil ve sarımtıraktır. Çiçekler salkım uçlarında bulunur. Taç ve çanak yapraklar arasında genellikle farklılık  yoktur. Çanak yaprağa benzer yapılar, gerçek çiçek örtüsüdür. 12 adet erkek organ 2 halkada sıralanmıştır. İç halkadakilerden 3'ü kısır olup staminod adını alırlar. Başçıklar 4 bölmelidir. Soğan şeklinde bir yumurtalık, silindirik ve kıllı dişicik borusu ve basit dişicik tepesi dişi organın kısımlarıdır. İç halkadaki erkek organların iplikçiklerinin dip kısmında ve her iki yanında birer tane balözü kesesi bulunur. Çiçeklenme çeşitlere göre sonbahardan yaz başlangıcına kadar sürmektedir. Tam açılmış bir avokado çiçeği 1cm genişliğinde 6 -7 mm uzunluğundadır. Meyveler çiçeklenmeden 10-18 ay sonra olgunlaşmaktadır.
        Avokado meyveleri değişik Şekil, renk ve büyüklüktedir. Meyve iriliği 200-600 g arasında değişir. Meyveler yuvarlak, oval veya armut şeklinde olabilir. Kabuk rengi hafif sarımtırak yeşilden koyu yeşile, kahverengi kestane renginden, erguvani siyaha kadar değişir. Kabuk yüzeyi düz veya pürüzlü olabilir. Meyve eti açık sarı-krem renginde olup kabuğa doğru yeşilimsidir. Kabuk kalınlığı 0,8-6 mm"dir. Çekirdekle kabuk arasındaki etin açık sarı rengi, kabuk yakınlarında yeşilimsi olur. Meyve eti yüksek yağ içerir (% 7-25). Her meyvede tek bir çekirdek bulunur. Çekirdek büyüklüğü çeşitlere göre değişkenlik gösterir.
şekilleri; yuvarlak, yumurtamsı, konik veya silindiriktir. İki kotiledonludur. Çekirdek kabuğunun rengi, açık kahverenginin tonlarıdır. Çekirdek eti; beyaz, sarımsı veya yeşilimsi beyaz renktedir. Çekirdek yüzeyi düz veya pürüzlüdür.

Döllenme biyolojisi;
     Avokado meyvesinin oluşması için, çiçeğin açılma döneminde dişicik tepesine başka bir çiçekten çiçek tozunun taşınması gerekmektedir. Dolayısıyla avokadoda çiçek tozu taşınması ve tozlanması böceklerle (arı veya uçan diğer böcekler) olmaktadır. Avokado bahçesi tesis edilirken dikkat edilecek en önemli unsurlardan biri çeşittir. Çeşit seçimi meyve tutumu için çok önemlidir. Çünkü avokado bahçesinden en yüksek verimi almak için çiçekleri karşılıklı olarak birbirini tozlayacak çeşitlerin
birlikte bulunması gereklidir. Avokadonun çiçek yapısı diğer meyve türlerinden farklılıklar göstermektedir.
Avokadonun çiçeği hem dişi, hem de erkek organlara sahiptir (hermafrodit). Fakat bu organlar aynı anda aktif durumda değildir (dikogami). Her çiçek ilk açıldığında sadece dişi organları aktif olup erkek organlar aktif değildir ve çiçek tozu yaymazlar. Bu nedenle bir çiçeğin dişiçik tepesi başka avokado çiçeklerinden gelen çiçek tozlarını kabul ederler ve bu döneme çiçeğin dişi safhası denmektedir. Çiçek bu dişi dönemde sadece 1-2 saat açık kalmakta ve bu süre içinde çiçek tozlarını kabul etmektedir. Daha sonra kapanmakta ve günün geri kalan kısmında kapalı olarak kalmaktadır. Ertesi gün aynı çiçek tekrar açılmakta ve çiçeğin dişiçik tepesi artık çiçek tozu kabul etmemektedir. Erkek organlar aktif ve çiçek tozu yaymaktadırlar. Bu döneme çiçeğin erkek safhası denmekte ve çiçek tozları ağaçta bulunan ve dişi dönemde olan diğer çiçeklerin dişi organını tozlamaktadır.
       Özetle her çiçek ilk açıldığında dişi dönemdedir ve bir gün sonra da erkek dönemdedir. Avokadolarda çeşitlere göre değişen iki tip çiçek vardır. Bunlara A tipi ve B tipi çiçek denmektedir. A tipi çiçekler, ilk günün sabahı dişi ve ikinci gün öğleden sonra erkek dönemdedir. B tipi çiçekler ise öğleden sonra dişi ve ertesi sabah erkek dönemdedir. Böylece bu iki çiçek tipi tozlanma bakımından birbirini tamamlamaktadır. Avokadonun A tipi ve B tipi çiçeğe sahip olması yabancı tozlanma imkânı sağlamıştır. Ancak gün boyunca her iki dönemde olan (A ve B) yüzlerce çiçek açılmasıyla aşağıdaki gibi tozlanma ve döllenme olmaktadır.
 

Çiçek Tipi

1.Gün

2.Gün

Sabah

Öğldn Sonra

Sabah

Öğldn Sonra

A

Dişi

   

Erkek

B

 

Dişi

Erkek  

A ve B tipi çeşitlerin çiçek açmaları;

Çiçek Tipi Sabah Öğleden Sonra
A Gurubu Dişi Çiçek Erkek Çiçek
B Gurubu Erkek Çiçek Dişi Çiçek

        Ortalama hava sıcaklığı, 21 0C"nin üstünde olduğu sürece iki çiçeklenme tipi saat olarak beklenen zamanda ortaya çıkmaktadır. Hava sıcaklığı düşükse günlük açılmalar gecikir ve düzensiz olur. Bu nedenle, tek ağaç aynı anda hem dişi, hem de erkek dönemlerdeki çiçeklere sahip olabilmektedir. Bu durum, tek çeşidin nasıl meyve tuttuğunu açıklamakta olup avokado yetiştiriciliği yönünden uygun değildir. Ortalama sıcaklık 21 0C"nin altına düştüğünde, çiçeğin organları pek iyi çalışmamakta ve 15,5 0C"nin altına düştüğünde ise meyve tutumu olmamaktadır. Avokadonun döllenme biyolojisine ilişkin önemli noktalar şöyle özetlenebilir:
» Avokado çiçekleri iki dönemli (erkek ve dişi) eşeysel açılma gösterirler. Gün içinde açılma dönemleri birbirine zıt olanlar, A ve B tipi olarak sınıflandırılırlar.
» Sıcaklık, yağmur, nemlilik, bulutluluk, rüzgâr gibi iklim koşulları çiçeklenmeyi ve arı faaliyetini etkiler.
» Çiçeklenme döneminde çiçek tozu, dişicik tepesine uygun zamanda ulaşmalıdır.
» Bazı çeşitlerde; çiçek tozunun yayılması ve dişi organın kabul edici dönemleri birbiriyle örtüştüğünde, yabancı tozlanma olmaksızın meyve tutmaktadır.
» Avokadonun tozlanması için mutlaka böcek (arı) faaliyeti gerekmektedir.
 » Bazı çeşitlerde (fuerte), yabancı tozlanmayla birlikte kapalı tozlanmaya göre daha fazla meyve alınmaktadır.
»  Bahçe içerisinde karışık halde bulunan A ve B tipi çeşitler, üretimin artmasına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte; aynı çiçek tipine sahip olan çeşitlerin açılma dönemlerindeki farklılığından dolayı birbirini tozlayabildikleri saptanmıştır. Örneğin; zutano çeşidi, fuerte çeşidiyle aynı B tipine dahil olmakla beraber fuerte için tozlayıcı olarak kullanılabilmektedir.

  Çeşitleri
        Ülkemizde avokado yetiştiriciliği konusunda yapılan adaptasyon çalışmalarına 1970"li yıllarda FAO aracılığıyla Bacon, Fuerte, Hass ve Zutano çeşitlerinin getirtilmesiyle başlanmıştır. Avokado çeşitlerinin ülkemiz ekolojik koşullarına adaptasyonu konusunda en kapsamlı çalışma, Antalya Batı Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü"nde (BATEM) 1989– 2004 yılları arasında yapılmıştır. Bu çalışmada; toplam 42 çeşidin meyve özellikleri, iklimden etkilenme durumları, çiçeklenme ve verim durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 
           Kaynak; Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlerı.. Ankara-2013

 
 
 

Avakado Gurupları

 
 

Bahçe Tesisi

 
     
 

"A" Gurubu Çeşitleri

 
     
 

"B" Gurubu Çeşitleri

 
     
Avakado Çiçek Yapısı
 
 

Sulama ve Gübreleme

 
     
 

Budama

 
     
 

Resimler

 
     
 

İrtibat-Ulaşım

 
     

Ödeme Bilgileri

   
 

Avakado Besin Değeri

 
     
  Avakado Kullanıldığı   Yerler  
     
 
 

Ana Sayfa  / İletişim
Ödeme Bilgileri / A Gurubu Çeşitleri / B Gurubu Çeşitleri / Bahçe tesisi
Sulama ve Gübreleme / Budama / Fidanlıktan Görüntüler
 

fidan@erdemli-fidan.com
Adres: Elvanlı Mah. TEİAŞ Santral yolu Üzeri Erdemli-Mersin
Tel Fax; 0324 5444232 Gsm:0532 465 7460