06.02.2019'Tarihinde güncelFidanlıktan Görüntüler
TIKLAYIN..

     


 
 
   
     
   
 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 
   
   
 

 

 

 
 
 


 

 

  Çiçek Yapısı:
      Avokado çeşitleri arasında çiçek yapısı bakımından çok az farklılıklar (çiçek organları üzerinde kılların varlığı ve yokluğu) olmakla birlikte, her çiçekte 3 taç ve 3 çanak yaprak ile erkek ve dişi -organ bulunur. (Şekil 1). Taç ve çanak yapr.aklar açık yeşilimsi-sarı renkte olup, birbirine oldukça benzer yapıdadırlar. Toplam 12 adet erkek organ 2 sıralı olarak dizilmişlerdir. İç sıradaki erkek organların 3'ü kısır olup "s.taminod" adını alır. İç sıradaki erkek organların stamenlerinin (iplikcik) dibinde birer çift nektar (balözü) kesesi bulunur. Fonksiyonel 9 erkek organ, stamenlerinin ucundaki anterlerde bulunan 4 kapakçık vasıtasıyla çiçek tozlarını saçarlar. Her bir anter çeşide ve çevre şartlarına bağlı olarak 500-700 polen (çiçek tozu) tanesi içerebilir. (BERGH, 1976; DAVENPORT, 1986). Tek bir polen tanesi küre şeklinde olup, yaklaşık 40 m çapındadır (GAZIT, 1976). Dişi organ, silindir şeklinde bir stil (dişicik borusu) hafifçe genişlemiş stigma (dişicik tepesi) ve basit bir yumurtalık (ovary) ile merkeze yerleşmiştir (ORCHSE ve ark., 1966; DAVENPORT,1986).Tam açmış durumdaki bir avokado çiçeği 1 cm genişliğinde ve 6-7 mm uzunluğundadır (DAVENPORT, 1986).

Çiçek Safhaları:
   Avokado çiçekleri hem dişi hemde erkek organları olan ancak bu organların işleyişi bakımından farklılık gösteren ilginç bir mekanizmaya sahiptir. Bu mekanizma ilk kez 1922 yılında Nirody isimli bir ihtisas öğrencisi tarafından açıklanmıştır. Bu araştırıcı avokado çiçeğinin dikogami olduğunu, çiçek ilk açıldığında stigmanın reseptif (kabul edici) olduğu ayrıt edici bir dişi periyodun bulunduğunu, araya bir kapanma devresi • girdikt n sonra çiçek tekrar açıldığında erkek organların fonksiyonel olduğunu bildirmiştir. Daha sonra bir çok araştırıcı tarafından da avokado çiçeklerinin işleyiş mekanizması açıklanmıştır. Nirody'nin de bildirdiği gibi avokado da her çiçek ilk açılışında dişi safhadadır. Bu safhada 9 erkek organ çiçek örtüsüne (periant) doğru yayılır, dişicik tepesi reseptif olup başka avokado çiçeklerinden gelen çiçek tozlarını kabul ederler. Bu safhaya "DİŞİ SAFHA".veya "1. SAFHA" denir.

               Birinci açılmadan sonra çiçek kapanır geceleyin kapalı olarak kalır. Ertesi gün aynı çiçek il. kez açılır. Bu açılmada erkek organlar çiçek tozu saçarlar. Bu safhada dış kısımdaki 6 erkek organ 45°'lik bir açı ile dururken, iç sıradaki 3 erkek organ dık bir şekilde bir araya toplanarak dişi organın etrafını çevirirler. Bu safhaya "ERKEK SAFHA"veya "il.SAFHA" denir (Şekil2 B). Stigmanın yüzeyi bu safha boyunca kararmış ve kurumaya başlamış  olablir 
(BERGH,1976;BEKEY,1986; DAVENPORT,1986). Avokado çiçeğinin bu durumu "SYNCHRONOUS DICHOGAMY" olarak adlandırılır. Yani erkek ve dişi organların olgunlaşması farklı fakat günün hep aynı saatinde olmaktadır (ORCHSE ve ark., j.966; BELKEY, 1986; DAVENPORT, 1986).

 Çiçek Tipleri:
   -Avokado çeşitleri çiçek tipi bakımından hemen hemen birbirinin karş!tı olan açılma düzenine göre A ve B tipi olarak 2 grupta sınıflandırılır:

  A Tipi Çiçekler :
Bu guruba giren çeşitler ilk günün sabahı dişi veya 1. safhadadır. Bu çiçekler öğleye doğru kapanır (tahminen 9-13 saatleri arasında açık kalır), günün geri kalan kısmında ve o gece çiçek kapalı kalır. Ertesi gün öğleden sonra çiçek erkek veya il. safhada yeniden açılır ve bu safhada erkek organlar çiçek tozu saçarlar. Bu periyot tahminen öğleden sonra 6'ya kadar devam eder. A tipinde bir çiçeğin ilk açılıştan son kapanışa kadar geçen süresi yaklaşık 34 saatir.

   B Tipi Çiçekler :
 
Diğer grubun tersi bir işleyiştedir. Bu gruba giren çeşitlerde çiçek ilk gün öğleden sonra dişi safhada açılır (muhtemelen 1 ile 4 arasında). Çiçek bu birkaç saat açık geçen periyottan sonra kapanır ve gece boyunca kapalı kalır. Ertesi gün sabahleyin çiçek tekrar açılır (tahminen sabah 8 ile öğleden sonra 1 arasında). Bu safhada erkek organlar fonksiyoneldir. Böylece B tipi bir çeşidin çiçeğinde toplam açılıp­ kapanma süresi 24 saattir.     

 Resimi Büyültmek için TIKLAYINIZ.

Avakado'da Dişi ve Erkek çiçekler..

 

 
 
 
 
 

Avakado Gurupları

 
     
Bahçe Tesisi
 
 

"A" Gurubu Çeşitleri

 
     
 

"B" Gurubu Çeşitleri

 
     
Avakado Çiçek Yapısı
 
 

Sulama ve Gübreleme

 
     
 

Budama

 
     
 

Hasat

 
     
 

İrtibat-Ulaşım

 
     

Ödeme Bilgileri

   
 

Resimler

 
     
  Avakado Besin Değeri  
     
Avakado Kullanıldığı   Yerler
 
 

Ana Sayfa  / İletişim
Ödeme Bilgileri / A Gurubu Çeşitleri / B Gurubu Çeşitleri / Bahçe tesisi
Sulama ve Gübreleme / Budama / Fidanlıktan Görüntüler
 

fidan@erdemli-fidan.com
Adres: Elvanlı Mah. TEİAŞ Santral yolu Üzeri Erdemli-Mersin
Tel Fax; 0324 5444232 Gsm:0532 465 7460